Πολιτική Φωτογραφιών

Οι φωτογραφίες που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα της Playbet.gr και Playbet.com προέρχονται απο φωτογραφικά πρακτορεία που συνεργάζεται η Playbet.

Απαγορεύεται η οποιαδήποτε χρήση, εκμετάλλευση, δημοσίευση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, αντιγραφή με μηχανικό ή άλλο τρόπο, με επεξεργασία ή χωρίς, των φωτογραφιών αυτών.

Live Chat Software